Praha 5, Osada na Buďánkách.

Buďánka byla dělnická osada, postavená v 19. století. Ač ležela ve vnitřní Praze, měla venkovský ráz. Více než století byla romantickým místem, ačkoli život zde nebýval lehký. Žilo zde i několik umělců, např. Svatopluk Karásek.

V 80. letech 20. století rozhodlo komunistické vedení města o likvidaci Buďánek. Domy byly postupně vyvlastněny, obyvatelé vystěhováni, plánovala se demolice celé čtvrti a výstavba panelového bloku. Mezitím však došlo ke změně režimu a záměr nebyl realizován. Opuštěné domky přešly do vlastnictví MČ Praha 5, která se o ně však nestarala, a tak postupně chátraly. Jen poslední stálí obyvatelé Buďánek se zoufale snažili o záchranu své osady.

Buďánka byla sice prohlášena vesnickou památkovou zónou a v průběhu let vzniklo několik plánů na jejich rekonstrukci a využití, ale všechny nakonec z různých důvodů ztroskotaly. Zchátralé domky obývali squatteři, bezdomovci, několikrát zde hořelo. Soubor fotografií není jen dokumentem doby, ale především poctou lidem, kteří se nevzdali naděje a stále bojují za své domovy a práva.

Samostatná monotématická výstava v Praze Kolovratech.

Vznik série fotografií: 2015

Budka_1_w